Rate this post

DOSTAWA MATERIAŁU DO FIRMY

Dostawa materiału odbywa się bardzo ostrożnie, zarówno ze względu na bezpieczeństwo pracy naszych dostawców i pracowników, jak i z uwagi na łatwość uszkodzenia naturalnych materiałów jakim jest kamień naturalny, konglomeraty czy spieki kwarcowe. Wszystkie materiały w grubości 5,5 , 12, 20, 30 mm są transportowane w pionie na specjalnych stojakach. Jest to jedyny poprawny sposób transportu aby nie doszło do ich uszkodzenia. Po dostarczeniu materiału na miejsce montażu należy się upewnić, że wszystkie elementy są dostarczone a materiał jest właściwy i nie jest uszkodzony. Jeżeli jednak okaże się, że np. Slab kamienny jest uszkodzony, wówczas zgłaszamy reklamację i wymieniamy materiał u naszego dostawcy, potwierdzając zaistniałą sytuację w karcie przewozowej.

ROZŁADUNEK KAMIENIA

Każdy rozładunek dostawy płyt kamiennych odbywa się w pionie. Jest to ciekawe doświadczenie ponieważ wysokość rozładunku sięga prawie 4 metrów. Rozładunek rozpoczyna się od umocowania na maszcie wózka widłowego specjalistycznego wysięgnika nachodzącego na widły podnośnika jezdniowego zwanego potocznie widlakiem. Ale to nie koniec? Na maszcie mocowany jest chwytak ściekowy który wisi na linie metalowej. Chwytak pracuje na zasadzie samo zacisku, który pod ciężarem płyty kamiennej zaciska ja na uchwytach gumowych. Płyta wisi w powietrzu w transporcie do momentu ustawienia jej na stojaku magazynowym.

PRZECHOWYWANIE PŁYT Z KAMIENIA

Magazynowanie slabów granitach czy marmurowych i ogólnie kamiennych odbywa się w pionie po lekkich kątem przechylenia, tak aby płyty nie mogły się samoczynnie przewrócić. Ważnym aspektem magazynowania jest aby materiały z przeznaczeniem w kamieniarstwie budowlanym np. Blaty kuchenne, kominki , schody były pod dachem a nie pod tzw. Chmurką. Z powodu warunków atmosferycznych materiały te mogą ulec spłowieniu, odbarwieniu a nawet odpryskom żywicy jaką są zabezpieczane podczas ich produkcji.

ZAŁADUNEK TAFLI KAMIENIA NA PRODUKCJĘ

Transport płyt na produkcję odbywa się za pomocą wózka widłowego tak samo jak w przypadku rozładunku. Może być używana również suwnica do załadunku która stanowi solidną konstrukcję lecz transport taką suwnica odbywa nie wyłącznie po torach

Nie można na transportować płyt w dowolne miejsce jak w przypadku wózka jezdniowego. Po dowiezieniu materiału pod piłę tarczowa do rozkroju płyt odbywa się położenie płyty na stół roboczy który znajduje się w pozycji pionowej. Po ustawieniu płyty stół maszyny pomalutku zaczyna nie ustawiać w położenie poziome w celu rozpoczęcia prac nad rozkrojem materiału.
Po rozcięciu płyt elementy trafiają na produkcję w celu dalszej obróbki.

TRANSPORT GOTOWYCH WYROBÓW NA MONTAŻ

Po wykonaniu niezbędnych obróbek gotowe wyroby z kamienia trafiają do finalnego klienta aby wykonać profesjonalną instalację w miejscu jego przeznaczenia. Części składowe w postaci gotowych obrobionych i lśniących wyrobów mocuje się na skrzyni załadunkowej pojazdu pasami transportowymi do stojaka lub specjalnego podkładu wcześniej przygotowanego. Sama podróż odbywa się spokojnie zgodnie z przepisami. Podczas zabezpieczania należy pamiętać o zabezpieczeniu materiału w taki sposób aby podczas nagłego ostrego hamowania nie mógł się przesunąć i ulec uszkodzeniu.

Dodaj komentarz