Ile ziemia musi osiadać po pogrzebie aby można było rozpocząć wykonywanie nagrobka bez ryzyka pęknięcia płyt?

Można rozpocząć wykonywanie fundamentu i nagrobka od razu po pochówku. Nie ma konieczności odczekiwania aż ziemią opadnie. To są staropolskie mity.
Fundament wykonuje się na słupach betonowych tzw. Palach w miejscu nie kopanym, jednorodnym wówczas to gwarantuję stabilizację nagrobka.
Miejsce kopane po pochówku pozostaje w środku nagrobka i ziemi będzie się tam uleżała przez następne dziesiątki lat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *