Rate this post

Podczas każdego pogrzebu wstawiany na mogile jest drewniany krzyż z wizerunkiem Jezusa. Krzyż ten pozostaje na mogile do czasu wykonania pomnika. Wcześniej nie usuwa się krzyża ze względu na identyfikację miejsca pochówku danej osoby. Dodatkowo w dzisiejszych czasach zarządca cmentarz wykonuje zdjęcie mogiły z krzyżem i udostępnia na platformie internetowej grobonet w celu łatwiejszego znalezienia miejsca pochowania szukanej osoby.

Co zrobić z tabliczka po pogrzebie?


Zarówno tabliczka jak i krzyż są integralną częścią mogiły. Na tabliczce znajdują się dane osoby zmarłej wraz z jego datami urodzin i śmierci.
Dodatkowo umieszczana jest sentencja z krótkim wierszem lub modlitwą do osoby, która odeszła.

Po wykonaniu nagrobka kamieniarz wykonujący pomnik nie powinien krzyża oraz tabliczki wyrzucać lub usuwać z cmentarza. Dobrą praktyką jest włożenie krzyża wraz z tabliczką do środka nagrobka po to aby pozostał na swoim miejscu wcześniej poświęconym podczas mszy pogrzebowej. 

Dodaj komentarz