5/5 - (3 votes)

Carrara ordinario i venato bez tajemnic

Pomimo iż w Polsce wiele osób nigdy nie słyszało o Ordinario (skrót od Bianco Ordinario), Włosi używają tej nazwy od stuleci. Przymiotnik „ordinario” w dosłownym tłumaczeniu oznacza „zwykły” lub raczej „typowy”, a samo Ordinario stanowi największą część spośród wszystkich marmurów wydobywanych w Alpach Apuańskich.  ORDINARIO ZA POSPOLITE?

Dlaczego nazwa Ordinario nie jest popularna na świecie? Dlaczego nawet włoscy eksporterzy płyt (poza kilkoma wyjątkami) nie używają jej w dzisiejszych czasach? Z naszego punktu widzenia istnieją trzy główne powody:

 1. Z biegiem czasu we Włoszech nazwa Ordinario została przyporządkowana ogromnej liczbie białych marmurów posiadających niewielką ilość rozproszonych żył, w tym marmurów dolomitowych oraz materiałów, które nie pochodzą z Alp Apuańskich. Firmy z Carrary, świadome tej sytuacji, odczuwały potrzebę podkreślenia specyfiki swojego lokalnego Ordinario pod względem ziarna (zbite, drobne po średnio grube), składu i właściwości. Przyjęto więc nazwy Bianco Car- rara Ordinario lub Bianco Ordinario di Carrara, które następnie zostały skrócone do prostszej – Bianco Osoby stykające się z tematyką marmurów apuańskich nie mogą zrozumieć, czym dokładnie jest Bianco Carrara, gdyż spotykają się z wieloma różnymi materiałami pod tą właśnie nazwą. Powodem tak niejasnej sytuacji jest fakt, iż wielu sprzedawców kamienia naturalnego pod nazwą Bianco Carrara (lub po prostu Carrara) promuje większość marmurów apuańskich znajdujących się w ich magazynach. Jest to duży błąd, który na przestrzeni lat doprowadził do powstania wielu nieporozumień.

W celu wyjaśnienia warto przyjrzeć się szczegółowej definicji. Kluczowe cechy Bianco Carrara to:

 1. Ziarno od drobnego po średnie w zbitej strukturze.
 1. Tło w odcieniach od perłowo- -białego do szarego.
 1. Szare plamki oraz szare przerosty – często dość krótkie, rozmyte i rozproszone w różne strony (nietworzące wyraźnego wzoru na powierzchni płyty podążającego w konkretnym kierunku).

Porównując ten opis z charakterystyką Bianco Ordinario można zauważyć, iż są do siebie zbliżone (definicja Bianco Carrary jest jedynie bardziej szczegółowa w odniesieniu do wielkości ziarna). W rzeczywistości Bianco Carrara to właśnie Bianco Ordinario pochodzące z kamieniołomów w Carrarze.

Zdjęcie przedstawia kopalnie Carrara

Bianco Ordinario

Pomimo słusznego stwierdzenia odnoszącego się do koloru tła Bianco Carrary, który waha się od perłowo-białego do szarego, w rzeczywistości nie spotkamy się tylko z trzema odcieniami, lecz z wieloma kombinacjami tych kolorów.

Kolor tła Bianco Carrary, który według wcześniejszego wyjaśnienia mieści się w przedziale od perłowo- – białego po szary, silnie wpływa na wartość każdego bloku i każdej partii płyt. W ciągu ostatnich dziesięcioleci powszechną praktyką stało się wyróżnienie 3 głównych kategorii komercyjnych: C, CD oraz D. Klasyfikacja ta brzmi tak zrozumiale, iż została przyjęta przez zdecydowaną większość sprzedawców kamieni naturalnych na świecie. Jej prostota jest jednak powierzchowna, co udowadniają licznie powstałe nieporozumienia i błędne poglądy. Wkrótce dokładniej skupimy się na tym ważnym temacie. Warto dodać, iż podział „C, CD, D” można również zastosować do Bianco Venato (materiału należącego do grupy Venati), którego cechy charakterystyczne to:

 1. Ziarno o średniej grubości.
 1. Tło w odcieniach od białego do szarego.
 1. Liczne szare i szaroczarne żyłki jednolicie rozłożone na całej powierzchni oraz podążające w jednym głównym kierunku (użylenie tworzy wyraźnie ukierunkowany wzór) oraz liczne szare plamki.
  Istnieją podtypy Bianco Venato, które trudno odróżnić od Bianco Carrara (Ordinario), ponieważ posiadają tak bardzo delikatne i cieniutkie przerosty, iż z trudnością można zauważyć i wyróżnić tworzący się wzór. Podobieństwo jest na tyle duże, iż wiele firm woli promować wszystkie białe marmury z Carrary posiadające rozproszone użylenie i stonowany wzór (Bianco Ordinario i Bianco Venato) pod nazwą Bianco Carrara. Z jednej strony poprawniej byłoby zachować tradycyjny podział między Bianco Carrara Ordinario i Bianco Carrara Venato (z różnych powodów, które zostaną wyjaśnione w przyszłych numerach NK), lecz trzeba przyznać, iż szczególnie poza granicami Włoch, sprzedaż materiałów wyglądających niemal identycznie pod dwiema różnymi nazwami może jedynie wprowadzać ludzi w błąd, zamiast pomóc im w zrozumieniu marmurów karraryjskich.

TRZY OZNACZENIA WYSTARCZĄ?

Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami, na całym świecie powszechną praktyką jest klasyfikowanie Bianco Carrara na 3 komercyjne kategorie (C, CD oraz D). Podział ten stał się popularny, ponieważ jest zrozumiały dla każdego. Mimo to doprowadził on do powstania wielu nieporozumień i błędnych przekonań. Prawdopodobnie właśnie jego prostota stała się powodem całego zamieszania. Wystarczy wziąć pod uwagę, że Bianco Carrara to rodzaj marmuru posiadający kilka podtypów. Dodatkowo należy pamiętać, iż niektóre odmiany Bianco Venato również promowane są pod nazwą Bianco Carrara. Mając to na uwadze, wystarczy zadać sobie pytanie

W ciągu ostatnich dziesięcioleci powszechną praktyką stało się wyróżnienie 3 głównych kategorii komercyjnych: C, CD oraz D bazując na kolorze tła.tanie: czy trzy oznaczenia (C, CD i D) wystarczą, by sklasyfikować tak dużą liczbę marmurów?Warto w tym miejscu podkreślić, iż pomimo słusznego stwierdzenia odnoszącego się do koloru tła Bianco Carrary w rzeczywistości nie spotkamy się tylko z trzema odcieniami, lecz z wieloma kombinacjami tych kolorów (perłowo-biały, białoszary, jasnoszary, srebrnoszary, itp.) Ponadto oceniając tło Bianco Carrary, należy wziąć pod uwagę jednolitość koloru. Tło można uznać za jednolite, kiedy jego kolor jest identyczny lub prawie identyczny na całej powierzchni płyty. Niejednolite tło posiada ciemniejsze lub jaśniejsze obszary. Te ciemniejsze nazywane są w Carrarze „ombre” (cienie), ponieważ faktycznie je przypominają i mogą być na tyle duże, by zająć nawet połowę powierzchni płyty, sprawiając, iż będzie
Kluczowymi cechami Bianco Carrara są:

 1. Ziarno od drobnego po średnie w zbitej strukturze.
 1. Tło w odcieniach od perłowo-bia- łego do szarego.
 2. Szare plamki oraz szare przerosty – często dość krótkie, rozmyte i rozproszone w różne strony (nietworzące wyraźnego wzoru na powierzchni płyty podążającego w konkretnym kierunku).

wyglądała na dwukolorową. Obszary jaśniejsze swoją formą przypominają węża (są dość długie i zygzakowate), dlatego kararyjczycy w swoim dialekcie nazywają je „bisce”, co dosłownie oznacza „węże”. Innym czynnikiem, który ma ogromny wpływ na ogólny wygląd Bianco Carrary, jest użylenie (ilość, rozmiar przerostów oraz ich rozmieszczenie na powierzchni płyt).

Podsumowując, zdarzają się bloki oraz płyty, których nie można przyporządkować do jednej kategorii. Właśnie dlatego, kiedy eksperci z Carrary mają za zadanie opisać pojedynczy blok lub partię płyt, używają wyrażeń slangowych, takich jak „quasi una C” (wyglądające prawie jak C) lub „una CD un pó scura” (dość ciemne CD – idące w stronę D). Przydzielenie takich wyrażeń do jasno określonych kategorii kolorystycznych nie jest możliwe. Z czasem opracowano, więc bardziej kompleksowy podział niż dobrze znana wszystkim klasyfikacja „C, CD, D”. Jeszcze nie tak dawno temu we Włoszech najczęściej przyjmowana klasyfikacja obejmowała podział na 5 kategorii: C, CD, D, Corrente (lub inaczej Commerciale) oraz Edilizia. Z naszego punktu widzenia była to rewelacyjna metoda podziału Bianco Carrary, ponieważ odnosiła się zarówno do koloru tła, jak i użylenia, które odgrywa równie ważną rolę w określeniu estetycznego wyglądu tego kamienia. Kategoria C oznaczała jednolite, perłowo-białe tło oraz subtelne użylenie. Kategoria CD oznaczała jednolite, białe/białoszare tło oraz użylenie tworzące równomierny wzór. Kategoria D oznaczała jednolite, srebrnoszare/ pastelowo szare tło oraz użylenie tworzące równomierny wzór.
Artykuł powstał we współpracy z firmą Omnistone.

Carrara ordinario

Carrara ordinario

carrara_venato struktura kamienia

Carrara venato

Dodaj komentarz